Werkt Champix echt? Wat zijn de bewijzen?

Stoppen met roken is moeilijk. Middelen zoals Champix kunnen de kans op succes enorm verhogen. Althans dat wordt beweerd. Maar is dat ook echt zijn. Werkt Champix daadwerkelijk zo goed en zijn daar bewijzen voor? Dat Champix effectief is blijkt uit een drietal klinische studies. Het blijkt dat het aantal mensen dat stopt met roken door Champix te gebruiken significant hoger is dan bij niet Champix gebruikers. Hieronder lees je de details over de effectiviteit van Champix.

In dit artikel lees je:

De uitgevoerde studies naar effectiviteit van Champix

Champix is een recept plichtig medicijn. Dit betekent dat het alleen op de markt mag worden gebracht als de werking en veiligheid aangetoond is. Voor Champix is de werking en veiligheid vastgesteld door middel van drie klinische studies. Klinische studie betekent dat het medicijn (Champix) is getest op menselijke proefpersonen.

De studies zijn uitgevoerd onder de categorie van chronische rokers. Een chronische roker is een roker die meer dan 10 sigaretten per dag rookt. Daarbij kregen 2.619 rokers 2 keer per dag 1 mg Champix toegediend. Een groep van 669 rokers kreeg tweemaal per dag 150 mg bupropion toegediend. Een derde groep van 684 rokers kreeg placebo toegediend.

Het bewijs dat Champix goed werkt

De werking van Champix is vervolgens op twee manieren vastgesteld.

Het eerste ijkpunt was het percentage rokers dat na de Champix kuur van 12 weken gestopt was met roken. De percentage gestopte rokers was bij de Champix gebruikers significant hoger dan bij de niet Champix gebruikers (Bupropion en placebo groep).

Het tweede ijkpunt was het percentage rokers dat na 52 weken nog steeds gestopt was met roken. Gestopt zijn betekent in dit geval geen enkel trekje meer van een sigaret tussen week 9 en 52.

De resultaten zijn gevalideerd doormiddel van een koolmonoxide (CO) meting. Koolmonoxide is een giftige stof die zuurstof in het bloed vervangt. Door te roken komt er meer koolmonoxide in het bloed terecht dan bij niet rokers. Door de koolmonoxide meting kan betrouwbaar worden vastgesteld of iemand wel of niet gerookt heeft.

In onderstaande tabel zijn de resultaten opgenomen van deze twee onderzoeken.

Onderzoeksresultaten werking Champix

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 44,4% van de Champix gebruikers na 12 weken gestopt is. Dit percentage wordt bevestigd in het tweede onderzoek waaruit blijkt dat 44% gestopt is na 12 weken.

De percentages gestopte rokers na 52 weken liggen lager maar zijn ook consistent aan elkaar. Uit het eerste onderzoek blijkt dit 22,1% en het tweede onderzoek 23%. Dit betekent dat bijna een kwart van de rokers na een jaar nog steeds gestopt is!

Tweede Champix kuur verdubbelt de kans dat je definitief stopt tot wel 44%!

Het derde onderzoek is anders dan de eerste 2 onderzoeken. In het derde onderzoek is namelijk onderzocht wat het effect is van een tweede Champix kuur. Daarvoor werden de mensen die door Champix gestopt waren met roken na 12 weken verdeeld over 2 groepen. De eerste groep kreeg nogmaals gedurende een periode van 12 weken 1mg Champix tweemaal per dag toegediend. De tweede groep kreeg 12 weken placebo toegediend.

De resultaten van dit derde onderzoek heb ik hieronder in een tabel opgenomen:

Onderzoeksresultaten tweede champix kuur

Hieruit blijkt dat een tweede Champix kuur de stopkans enorm verhoogd. Mensen die 2 Champix kuren gebruiken hebben een stopkans van zo’n 44%. Dit betekent dat 44% van deze groep niet meer heeft gerookt gedurende 52 weken.

Wat is de mening van de patiënt

De onderzoeksresultaten tonen aan dat Champix goed werkt. Belangrijk is ook hoe patiënten het gebruik van Champix ervaren.

 

Uit de onderzoeken blijken een aantal voordelen van de Champix groep ten opzichte van de placebo groep:

      1. Champix gebruikers hebben significant minder zin in een sigaret;
      2. Champix gebruikers hebben significant minder ontwenningsverschijnselen;
      3. Champix verminderde significant de verslavende effecten van roken.

Wat kan nog meer helpen om te stoppen?

Over het algemeen geldt dat mensen die gemotiveerd zijn, ondersteuning en advies krijgen een hogere slagingskans hebben.

Champix is geen motivatie middel. Wel is het een medicijn dat het stoppen met roken goed ondersteunt. Dit betekent dat je wel zelf moet nagaan of het met jou motivatie goed zit.

Conclusies

Ook voor Champix geldt dat het geen 100% garantie is dat je nooit meer een sigaret zult aanraken. Wel is de kans aanzienlijk dat je stopt met roken doormiddel van Champix. Als je twee Champix kuren volgt is de kans zelfs 44% dat je na een jaar nog steeds gestopt bent met roken. Motivatie is nog steeds enorm belangrijk (lees rand voorwaardelijk) als je wilt stoppen met roken. Ga voor jezelf na of het met jou motivatie goed zit voordat je gaat stoppen.

Champix kopen online - zonder recept

Terug naar het hoofd artikel over Champix kopen.

Geef een reactie