Stoppers maken steeds vaker gebruik van Champix

Uit recent onderzoek blijkt dat artsen steeds vaker medicijnen voorschrijven om te stoppen met roken. Zo werden er tussen 2012 en 2017 ruim 35% meer recepten uitgeschreven. Opvallend is dat artsen varenicline (Champix) maar liefst 45% vaker zijn gaan voorschrijven. Dit blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel. Wat valt er verder op? En wat schrijven de onderzoekers over Champix en Zyban?

Onderzoek inzet medicijnen tegen roken

Hoe zetten huisartsen medicijnen in bij het stoppen met roken? De medicijnautoriteit (CBG) wilde graag antwoord krijgen op deze onderzoeksvraag. Daarom heeft het CBG onderzoeksinstituut Nivel de opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen.

Nivel heeft 315 huisartsenpraktijken onderzocht in de periode van 2012 tot en met 2017. Deze 315 huisartsenpraktijken vertegenwoordigen ruim 1 miljoen patiënten. Op basis van uitgegeven recepten is een analyse gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat er 35% meer recepten voor stoppen met roken medicatie zijn uitgeschreven. Voor Champix geldt dat dit percentage maar liefst 45% bedraagt.

Het blijkt dat patiënten die willen stoppen met roken steeds vaker hulp zoeken bij de huisarts. Huisartsen starten altijd eerst met het advies van gedragsmatige ondersteuning. Indien nodig aangevuld met nicotinevervangers zoals nicotinepleisters.

Als laatste optie geldt dat de huisarts medicatie kan voorschrijven. Omdat medicijnen bijwerkingen kennen geniet dit niet de voorkeur.

Welke stoppen met roken medicatie is er beschikbaar?

In Nederland zijn er twee soorten medicatie beschikbaar als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Het medicijn dat huisartsen het meest voorgeschrijven is Varenicline, beter bekend als Champix. Varenicline is de werkzame stof in Champix. Het tweede medicijn dat huisartsen kunnen voorschrijven is bupropion, beter bekend als Zyban. Bupropion is de werkzame stof in Zyban.

Het blijkt dat Champix een meer gangbaar medicijn is dan Zyban. Zo is Champix voor meer patiënten geschikt. De huisartsen beoordelen eerst de medische situatie alvorens men een recept uitschrijft.

Er is nog een derde medicijn beschikbaar en dat is Nortriptyline. Deze medicatie staat echter niet in officieel geregistreerd bij het CBG als medicijn tegen het roken. Het is echter wel opgenomen in de huisartsen standaard “stoppen met roken”.

Welke patiënten maken welke keuze?

Verder is relevant om te kijken naar wie welke keuze voor hulpmiddelen maakt. De huisartsen maken altijd samen met de patiënt de afweging of en welk hulpmiddel wordt ingezet. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. Denk hierbij aan de medische situatie van de patiënt. Ook de prijs van eerdere stoppen met roken pogingen (ervaringen) spelen een rol.

De onderzoekers zagen dat Varenicline en Bupropion werd voorgeschreven aan een 7-9 jaar jongere populatie ten opzichte van Nortriptyline. Verder lijkt de groep Varenicline gebruikers wat gezonder. Zo hebben ze minder vaak last van:

  • cardiovasculaire aandoeningen
  • diabetes
  • neurpsychiatrische of
  • COPD

Uit het onderzoek blijkt dus dat patiënten die Champix gebruiken relatief jonger en gezonder zijn. Dit in vergelijking met de groep patiënten dat Zyban dan wel Notriptyline kreeg voorgeschreven. Dit lijkt in eerste instantie wel opvallend. Dit vanwege het feit dat er voor Bupropion en Nortriptyline duidelijk zogenaamde contra-indicaties bestaan. Alleen bij overgevoeligheid voor Varenicline wordt gebruik afgeraden. Je zou dan verwachten dat juist deze groep gebruikers gezonder is dan de Champix gebruikers. Wellicht houden enkele recent verschenen klinische studies over het risicoprofiel van Varenicline hiermee verband [1,2]. Daaruit blijkt dat misselijkheid de meest voorkomende bijwerking is. Daarmee zou de drempel om Champix voor te schrijven verder verlaagd kunnen zijn.

Wil je een medicijn gaan gebruiken dan is het altijd verstandig advies van de huisarts in te winnen. Deze kent jou persoonlijke gezondheidssituatie en geschiedenis het beste.

Geconcludeerd kan worden dat huisartsen het gebruik van Champix Varenicline dus voor een relatief grote groep patiënten veilig en geschikt vinden.

Wat betekent dit voor jou?

Roken is een lichamelijke maar vooral ook geestelijke verslaving. Daarom is het belangrijk om het gedragsaspect niet onder belicht te laten als je wilt stoppen. Daarbij kan het enorm helpen om je stoppoging te ondersteunen met Champix. Studies laten zien dat het gebruik van Champix de de stopkans aanzienlijk vergroot.

Het merendeel van de stoppers begint met de Champix startverpakking (2/3). Een ander deel (1/3) begint direct met de dosering uit de onderhoudsfase. Om bijwerkingen zoveel mogelijk te beperken is het advies om met de onderhoudsdosering te starten.

Uiteraard kan het geen kwaad om eerst zelfstandig te proberen om te stoppen met roken. Wellicht is de cold turkey methode wel iets voor jou.

Lukt het niet om te stoppen overweeg dan het gebruik van medicatie. Dit kan in overleg met de huisarts. Inmiddels is het ook mogelijk om online op een veilige manier Champix te kopen.

 

 

Bronvermelding

  1. Link naar het officiele artikel zoals gepubliceerd door het CBG
  2. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016; published online April 22

 

Dit artikel is voor het laatst gecontroleerd en bijgewerkt op 23 februari 2020

Geef een reactie