Lichttherapie tegen een winterdepressie

Lichttherapie als oplossing voor een winterdepressie? Veel mensen krijgen aan het einde van het jaar wanneer de dagen korter worden, last van een winterdepressie. Er zijn verschillende methodes om een winterdepressie tegen te gaan. Eén van de eenvoudigste en veiligste middelen om een winterdepressie te bestrijden is met lichttherapie. Lichttherapie is een veilige en effectieve behandeling die bovendien niet verslavend is (bron #2). In dit artikel worden de belangrijkste aspecten rond lichttherapie besproken.

Wat is lichttherapie?

Bij lichttherapie word je blootgesteld aan zeer intensief licht ter compensatie van het gebrek aan daglicht in de wintermaanden. Een behandeling duurt over het algemeen 5 tot 10 dagen en vindt plaats in de ochtenduren (bron #1).

Gedurende 30 tot 120 minuten neem je plaats voor een lichtbak. Tijdens de behandeling kun je andere dingen doen zoals lezen, schrijven of werken op de computer. Zolang het licht maar de kans krijgt de ogen te bereiken (bron #1).

Het licht moet op je netvlies vallen zodat het een signaal af kan geven aan de hersenen. Het licht helpt de hersenen een dag- en nachtritme te bepalen. Indien de klachten aanhouden kan de behandeling na circa 6 weken worden herhaald .

De effectiviteit van lichttherapie op (seizoensgebonden) depressies is uitgebreid onderzocht en aangetoond (bron #2).

Wanneer wordt lichttherapie voorgeschreven?

Lichttherapie is een behandeling voor mensen die in de wintermaanden last hebben van sombere gevoelens, lusteloosheid, vermoeidheid en concentratieproblemen. Dit zijn de symptomen van een winterdepressie of winterblues die worden veroorzaakt door een gebrek aan daglicht in de wintermaanden. Officieel spreken we pas van een winterdepressie als het 2 winters achter elkaar gebeurt (bron #1).

Het gaat daarbij om verschijnselen waarbij je bijna de hele dag somber bent en/of nergens zin op plezier in hebt (bron #3).

Het heeft de meeste kans van slagen wanneer de therapie wordt gestart in het najaar. De therapie kan eventueel gecombineerd worden met andere behandelmethodes zoals medicatie en psychotherapie.

Kent lichttherapie ook bijwerkingen?

Lichttherapie is een veilige methode die zelden voor bijwerkingen zorgt. In enkele gevallen krijgt men last van hoofdpijn, vermoeidheid, roodheid van het gezicht en tranende of juist droge ogen. Deze klachten stoppen vrijwel direct na het beëindigen van de behandeling of verdwijnen na enkele dagen (bron #4).

Wanneer deze klachten zich voordoen, moet je je afvragen of deze nadelen zwaarder wegen dan de voordelen van lichttherapie. Een behandeling duurt immers slechts enkele uren in een periode van enkele dagen. Er zijn geen ernstige of blijvende bijwerkingen van lichttherapie bekend (bron #4).

Is lichttherapie voor iedereen geschikt?

Wanneer je een oogziekte of oogaandoening hebt is het raadzaam eerst met een arts te overleggen alvorens je gebruikmaakt van lichttherapie. De oogziekte zou door lichttherapie negatief beïnvloed kunnen worden.

Bij een algemene gevoeligheid van het oog is lichttherapie ook af te raden. Wanneer je medicatie gebruikt, is het verstandig lichttherapie eerst met een arts te bespreken. De behandeling zou de werking van medicijnen kunnen versterken of verzwakken.

Wanneer je de diagnose manisch-depressief hebt, mag je alleen onder strikte begeleiding gebruikmaken van lichttherapie omdat de behandeling een manische periode kan triggeren.

Wie biedt lichttherapie aan?

Voor deskundig advies op het gebied van lichttherapie kun je terecht bij je huisarts. Of wanneer je al in behandeling bent, bij een psycholoog of psychiater. Voor het volgen van lichttherapie heb je een verwijzing van de huisarts of een psycholoog/psychiater nodig.

Lichttherapie is te volgen in de meeste GGZ-instellingen in Nederland. Er zijn ook steeds meer huisartsen die zelf lichttherapie aanbieden in de praktijk, onder begeleiding van een Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg.

Wanneer je milde klachten hebt, zou je ook kunnen overwegen zelf een lichttherapielamp aan te schaffen.

Lichttherapie thuis

Lichttherapielampen zijn te koop bij apotheken en via online aanbieders. Zorg bij thuisgebruik voor een kwalitatief goede lamp. Let erop dat de lamp geen Uv-straling bevat, dit kan schadelijke gevolgen hebben voor je ogen.

Een lichttherapielamp moet een lichtsterkte hebben van minimaal 10.000 lux. Deze lampen kosten tussen de 50 en 300 euro.

In de gebruiksaanwijzing staat meestal precies aangegeven welke afstand je tot de lamp moet aanhouden en hoe lang een behandeling moet duren. Meestal zal je een afstand van 30cm aan moeten houden en de behandeling 2 tot 3 uur moeten laten duren. De duur van de behandeling is afhankelijk van de sterkte van de lamp. In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar de aanschaf van een lichttherapielamp, informeer daarom eerst naar de mogelijkheden.

Blauw of wit licht?

Blauw licht staat momenteel in de belangstelling omdat het een gunstige invloed heeft op ons bioritme. Er zijn dan ook lichttherapielampen te koop die blauw licht in plaats van wit licht geven. Blauw licht wordt door veel mensen als niet prettig ervaren.

Bovendien maakt het blauwe licht ook onderdeel uit van het witte licht. Wit licht bevat alle kleuren van het spectrum, wij kunnen het alleen niet onderscheiden. Daarom is het net zo effectief als een lichttherapielamp met enkel blauw licht. Het maakt dus geen verschil of je kiest voor een lichttherapielamp met wit of blauw licht, maar wanneer je geen ervaring hebt met blauw licht kun je beter voor een lamp met wit licht kiezen.

Uit onderzoek blijkt dat blauw en wit licht therapie even effectief zijn (bron #6).

Lichttherapie in de zomer

De lichttherapie is met name bedoeld voor mensen die in de wintermaanden gevoelig zijn voor somberheids- en vermoeidheidsklachten. Lichttherapie is echter ook heilzaam gebleken voor mensen met een ‘gewone’ depressie en kan dus het hele jaar door worden toegepast (bron #2).

Ook wanneer je last hebt van een jetlag of bijvoorbeeld in ploegendienst werkt kan een lichttherapielamp een handig hulpmiddel zijn om je dag- en nachtritme te reguleren.

Toch naar de huisarts?

Dit artikel beoogt geen adviezen te geven tegen een depressie, maar behandelt enkel de lichttherapie behandeling. Wanneer de klachten zich ook buiten de winter voordoen, de klachten matig tot ernstig van aard zijn en jij en/of je omgeving zich zorgen maakt om jouw gemoedstoestand, is het altijd verstandig naar de huisarts te gaan. De huisarts zal je dan begeleiden naar een intensievere therapie die beter aansluit bij jouw klachten (bron #5).

 

Terug naar het complete overzicht met aandoeningen.

Gebruikte bronnen bij dit artikel over lichttherapie tegen de winterblues

  1. https://www.thuisarts.nl/depressie/ik-heb-winterdepressie
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK71548/
  3. https://www.thuisarts.nl/depressie/ik-heb-depressie#wat-zijn-de-verschijnselen-van-een-depressie
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10584776
  5. https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/depressie
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4758137/

Dit artikel is voor het laatst gecontroleerd en bijgewerkt op 14 juli 2019.

Geef een reactie