Erectieproblemen de oorzaken en oplossingen

Erectieproblemen kunnen een flinke weerslag hebben op je relatie, zelfvertrouwen en levensplezier. De oplossing van erectieproblemen begint met het achterhalen van de oorzaak of oorzaken. Dit artikel geeft je inzicht in alle veel voorkomende oorzaken. Deze oorzaken zijn zowel lichamelijk als psychisch van aard. Met dit inzicht kun je direct aan de slag om je erectieprobleem op te lossen. Verder lees je welke medicatie er beschikbaar is om je een steuntje in de rug te geven.

Komen erectieproblemen vaak voor?

Circa 15% van de mannen ouder dan 18 jaar hebben problemen met het krijgen van een erectie (bron). Hoe ouder je wordt hoe groter de kans dat je last hebt van erectieproblemen. In de Verenigde Staten hebben naar schatting 12 miljoen mannen last van een zogenaamde erectile dysfunction [1].

Hoe ontstaan erectieproblemen?

Erectieproblemen kennen vaak meerdere oorzaken. Deze kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn. Veelal lopen deze twee oorzaken door elkaar. Hieronder noem ik de meest voorkomende oorzaken van erectieproblemen. Ik heb dit gebaseerd op een groot onderzoek van de University of Michigan [1] aangevuld informatie die ik via internet heb verzameld.

Lichamelijke oorzaken

 • Roken en overmatig alcohol gebruik

Zowel roken als overmatig gebruik van alcohol hebben een negatieve invloed op de bloeddoorstroming. Alcohol en roken zijn namelijk schadelijk voor bloedvaten. Van roken is dit wel bekend. Roken (nicotine) beschadigd de bloedvaten waardoor vernauwingen kunnen ontstaan. Dit is slecht voor de doorbloeding en kan dus ook erectieproblemen veroorzaken. Ook zorgt roken voor minder zuurstof in het bloed; eveneens schadelijk voor je erectie.

Overmatig alcohol gebruik kan leiden tot een verhoogde hoeveelheid LDL-cholesterol. Het LDL-cholesterol wordt ook wel het slechte cholesterol genoemd. Dit ligt wel wat genuanceerd, maar het klopt dat te veel LDL-cholesterol niet goed voor je is. Doordat zuurstof oxideert als het in aanraking komt met het LDL-cholesterol raken de bloedvaten beschadigd.

Op kleine schaal is dit niet erg. Is de oxidatie echter te sterk dan ontstaat er te veel schade aan de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten zorgen er voor dat er juist meer LDL-cholesterol blijft hangen. Hierdoor kan ophoping ontstaan waardoor vernauwing van de bloedvaten optreedt.

 • Overgewicht

Overgewicht betekent dat het lichaam uit te veel vet bestaat. Te veel vet is schadelijk voor de bloedvaten en kan leiden tot hart- en vaatziekten (cardiovasculaire risico’s). Gevolg is dat er vernauwing van de aderen plaatsvindt waardoor de doorbloeding minder wordt. Dit kan leiden tot erectieproblemen.

 • Fitheid

Als je fit bent gaat alles makkelijker in het leven. Dit geldt ook voor het krijgen van een erectie.

 • Leeftijd

Naarmate iemand ouder wordt neemt de kans op erectieproblemen toe. Cijfers laten zien dat 42% van de mannen in de leeftijd van 71 tot 80 jaar last heeft van erectieproblemen. Dit in tegenstelling tot 15% van de mannen met de leeftijd van 18 jaar en ouder. In de categorie 51 tot 70 heeft circa 30% last van erectieproblemen.

Erectieproblemen komen dan ook in alle leeftijdscategorieën voor. Wel zijn erectieproblemen op jonge leeftijd vaak te relateren aan psychische oorzaken. Op latere leeftijd is er vaker een verband met lichamelijke oorzaken.

 • Pijn

Pijn kan er voor zorgen dat er erectieproblemen ontstaan. Zo kan pijn afleiden waardoor er minder sprake is van seksuele opwinding. Ook gaat (chronische) pijn vaak gepaard met medicijngebruik.

 • Ziekte zoals hart- en vaatziekten, diabetes, COPD.

Veel van deze (chronische) aandoeningen leidt tot schade aan de bloedvaten. Hierdoor vermindert de bloedsomloop wat kan leiden tot problemen bij het krijgen van een erectie.

COPD kan leiden tot een zuurstof tekort in het bloed. Veelal is er ook een link te leggen met psychische oorzaken. Dit omdat er met de aandoeningen vaak negatieve gevoelens gepaard gaan. Dit is volkomen logisch maar kan wel leiden tot problemen op onder andere seksueel gebied.

 • Medicijn gebruik

Sommige medicijnen hebben als bijwerking dat er erectieproblemen kunnen ontstaan. Veelal speelt dit bij medicijnen die gebruikt worden als anti depressiva.

 • Te veel fietsen

Uit onderzoek blijkt dat te veel fietsen kan leiden tot erectieproblemen. Zo is vastgesteld dat fanatieke fietsers vaker erectieproblemen hebben dan andere sporters. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij de fietszadels. Zo blijkt dat sommige fietszadels te veel druk veroorzaken op het perineum. Dit perineum is het gebied tussen de anus en scrotum. Daar bevinden zich zenuwen de een belangrijke rol spelen bij seksuele opwinding.

Psychische oorzaken

 • Stress & Angst

Stress gaat vaak gepaard met angst. Beide factoren kunnen leiden tot erectieproblemen.

 • Onzekerheid

Onzekerheid is een factor dat het moeilijk maakt om een erectie te krijgen. Doordat iemand zich niet op zijn gemak voelt verkrampt het lichaam. Lichamelijke functies werken daardoor minder goed.

 • Somberheid

Door somberheid heb je minder zin in het leven. Dit geldt ook voor het vrijen. Doordat mensen in de stemming moeten komen om te vrijen lukt dit minder goed als je somber bent.

 • Trauma’s

Traumatische ervaringen kunnen alle gevoelens gaan overheersen. Dit geldt ook voor seksuele prikkels. Deze kunnen minder goed of zelfs helemaal niet meer doorkomen bij mensen met een trauma.

 • Onvoldoende seksuele prikkels

Als er geen of onvoldoende seksuele prikkels zijn kan een erectie uitblijven. Het lichaam en de geest komt dan niet voldoende in de stemming.

 • Niet veilig voelen

Seks moet vooral fijn en veilig voelen. Als iemand zich niet veilig voelt kan het onveilige gevoel gaan overheersen.

 • Relatieproblemen

Relatieproblemen kunnen een goed seksleven in de weg staan. Dit kan komen door kleine irritaties, buitenechtelijke relaties of frustraties. Vooral als er weinig gepraat wordt in een relatie en niet over het seksleven wordt gepraat kan dit ontstaan.

Lichamelijke oplossingen voor erectie problemen

De oplossingen voor erectie problemen zijn in eerste instantie gericht op het wegnemen van mogelijke oorzaken. Door het erectieprobleem bij de wortel aan te pakken kunnen problemen snel minder worden. Hieronder een opsomming van mogelijke oplossingen voor erectie problemen:

Een gezond leven is de basis voor een gezond lichaam. Dit geldt ook voor het krijgen van een gezonde erectie. Probeer daarom eens kritisch naar je eigen voedingspatroon en leefstijl te kijken. Zorg dat je gezond eet en voldoende beweegt. Daardoor breng je de basis op orde en zul je zien dat erectieproblemen vaak vanzelf verdwijnen.

Blijven de erectieproblemen aanhouden dan kun je altijd contact opnemen met de huisarts. Samen kun je kijken naar mogelijke oorzaken en oplossingen. Maar ook de huisarts zal altijd eerst beoordelen hoe het staat met je fysieke gezondheid.

Psychische oplossingen voor erectieproblemen

Hebben bovenstaande oplossingen jou erectieprobleem nog niet opgelost dan is er wellicht meer aan de hand. Het is belangrijk om te onderzoeken of het wellicht ook sociale of emotionele oorzaken kan hebben. Dit kun je onderzoeken door zelf goed na te gaan of er op psychisch/sociaal vlak wellicht wat aan de hand kan zijn. Kom je daar zelf niet uit dan is het wellicht zinvol via de huisarts hulp in te schakelen.

Vaak zijn erectieproblemen de oorzaak van zowel lichamelijke als psychische oorzaken. Dat maakt het oplossen van erectieproblemen complex.

Praten met de huisarts

In Nederland kennen we de huisarts. Deze is bij uitstek geschikt om erectieproblemen te bespreken. Bang zijn dat jou probleem daarmee op straat komt te liggen is niet nodig. De huisarts heeft immers een beroepsgeheim. Daarbij komt dat de huisarts regelmatig te maken krijgt met vragen over erectieproblemen. Het komt immers regelmatig voor bij 1 op de 10 mannen. De huisarts kan daarom goede adviezen geven om erectie problemen op te lossen.

Vooral doordat de oorzaken vaak multicomplex zijn is het raadzaam om de huisarts te raadplegen. Uiteraard kun je eerst zelf proberen het probleem op te lossen. Lukt dat niet dan kun je altijd bij de huisarts terecht.

De huisarts zal eerst informatie bij jou inwinnen om te achterhalen wat de mogelijke oorzaak kan zijn. Dit kan door een of meerdere gesprekken met de huisarts te voeren. Ook kan de huisarts je medische geschiedenis en medicijngebruik beoordelen. Ook kan hij wat basale lichaamsfuncties testen zoals de bloeddruk.

In de gesprekken zal veelal ook de relatie ter sprake komen. Ook probeert de huisarts te onderzoeken of er wellicht onrealistische verwachtingen een rol spelen. In principe beoordeelt de huisarts dus de mogelijke lichamelijk en psychische oorzaken.

Medicatie gebruiken

Lukt het niet om de erectieproblemen op te lossen dan kan medicatie uitkomst bieden [1]. Deze medicatie kan ook de vicieuze cirkel waar jij je wellicht in bevindt doorbreken. Er zijn verschillende medicijnen die een erectie bevorderen. De meest bekende is viagra.

Tegenwoordig wordt er echter veel meer gebruik gemaakt van Levitra. Dit komt doordat Levitra vele malen beter werkt dan Viagra. In dit artikel over Levitra kun je meer lezen over het medicijn en bepalen of het wellicht iets voor jou is.

Wil je meer weten over de verschillende erectiepillen? In dit artikel worden alle bekende erectiepillen op een overzichtelijke manier met elkaar vergeleken.

 


Bronvermelding bij dit artikel over erectiestoornissen

 1. https://www.aafp.org/afp/2016/1115/p820.html

 

Dit artikel is voor het laatst gecontroleerd en bijgewerkt op 23 februari 2020.

Geef een reactie