Champix kopen vergroot de stopkans

Champix kopen oftewel Varenicline is een van de instrumenten die je goed kunnen helpen bij het stoppen met roken. Zeker als eerdere pogingen niet gelukt zijn. Je leest hieronder relevante informatie over Champix. Zo vind je informatie over hoe Champix precies werkt en op welke manier het gebruikt dient te worden. Ook vind je meer informatie over waarom het een effectief middel is en welke bijwerkingen er kunnen ontstaan. In onderstaande Champix review leggen we eveneens uit hoe je op een veilige manier online Champix kunt kopen.

Hoe werkt Champix?

We merkten al eerder op dat stoppen met roken erg lastig is. We hebben je al tips en stop informatie gegeven maar we gaven ook al aan dat er middelen op de markt zijn die je net even dat duwtje in de rug geven waardoor de kans van slagen enorm toeneemt.

Champix is een medicijn dat de werkzame stof Varenicline bevat. Varenicline is een middel tegen ontwenning en verlaagt de gevoeligheid van je hersenen voor nicotine. Gevolg is dat het verlangen naar een sigaret en nicotine minder wordt [1, 3].

De werkzame stof Varenicline is door de bekende farmaceut Pfizer in Nederland op de markt gebracht onder de namen Champix en Chantix. Champix kopen wordt dan ook door artsen voorgeschreven als je kampt met een rookverslaving en daar graag vanaf wilt [1, 3].

Een andere werking van Champix is dat het de bijwerkingen die je kunt ervaren als je stopt met roken vermindert. Dit wordt bewerkstelligd doordat varenicline de werking van nicotine nabootst [1, 2, 3]

Champix wordt geleverd in de vorm van witte tabletten. Op de tabletten staat aangegeven of het om de 0,5 milligram of de 1,0 milligram variant gaat via de aanduiding CHX 0,5 of CHX 1,0. Ook staat de naam van de fabrikant vermeld op de witte tabletten (Pfizer), zie [1, 2, 3].

Champix is de naam die in de gehele Europese Unie wordt gebruikt. Champix wordt in de Verenigde Staten Chantix genoemd. Er bestaat geen verschil tussen Champix of Chantix.

De uitgevoerde studies naar effectiviteit van Champix

Allereerst zal ik ingaan op de wetenschappelijke onderzoeken die voorafgaand aan de marktintroductie van Champix hebben plaatsgevonden [4]. Daarna zal ik kort ingaan op ontwikkelingen die na de marktintroductie hebben plaatsgevonden [5] .

Effectiviteit en veiligheid Champix voorafgaand aan marktintroductie

Champix is een recept plichtig medicijn [1, 2, 3]. Dit betekent dat het alleen op de markt mag worden gebracht als de werking en veiligheid aangetoond is. Voor Champix is de klinische werkzaamheid en veiligheid vastgesteld door middel van drie klinische studies [4, 6]. Klinische studie betekent dat het medicijn (Champix) is getest op menselijke proefpersonen.

De studies zijn uitgevoerd onder de categorie “chronische rokers”. Een chronische roker is een roker die meer dan 10 sigaretten per dag rookt. Daarbij kregen 2.619 rokers 2 keer per dag 1 mg Champix toegediend. Een groep van 669 rokers kreeg tweemaal per dag 150 mg bupropion toegediend. Een derde groep van 684 rokers kreeg placebo toegediend [4, 6].

Resultaten van de eerste 2 klinische studies

De werking van Champix is vervolgens op twee manieren vastgesteld.

Het eerste ijkpunt was het percentage rokers dat na de Champix kuur van 12 weken gestopt was met roken. De percentage gestopte rokers was bij de Champix gebruikers significant hoger dan bij de niet Champix gebruikers (Bupropion en placebo groep).

Het tweede ijkpunt was het percentage rokers dat na 52 weken nog steeds gestopt was met roken. Gestopt zijn betekent in dit geval geen enkel trekje meer van een sigaret tussen week 9 en 52.

De resultaten zijn gevalideerd doormiddel van een koolmonoxide (CO) meting. Koolmonoxide is een giftige stof die zuurstof in het bloed vervangt. Door te roken komt er meer koolmonoxide in het bloed terecht dan bij niet rokers. Door de koolmonoxide meting kan betrouwbaar worden vastgesteld of iemand wel of niet gerookt heeft.

In onderstaande tabel zijn de resultaten opgenomen van deze twee onderzoeken [4, 6].

Onderzoeksresultaten werking Champix

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 44,4% van de Champix gebruikers na 12 weken gestopt is. Dit percentage wordt bevestigd in het tweede onderzoek waaruit blijkt dat 44% gestopt is na 12 weken.

De percentages gestopte rokers na 52 weken liggen lager maar zijn ook consistent aan elkaar. Uit het eerste onderzoek blijkt dit 22,1% en het tweede onderzoek 23%. Dit betekent dat bijna een kwart van de rokers na een jaar nog steeds gestopt is [4, 6].

Resultaten van de derde klinische studie voorafgaand aan marktintroductie

Het derde klinische onderzoek is anders dan de eerste 2 onderzoeken. In het derde onderzoek is namelijk onderzocht wat het effect is van een tweede Champix kuur. Daarvoor werden de mensen die door Champix gestopt waren met roken na 12 weken verdeeld over 2 groepen. De eerste groep kreeg nogmaals gedurende een periode van 12 weken 1mg Champix tweemaal per dag toegediend. De tweede groep kreeg 12 weken placebo toegediend [4, 6].

De resultaten van dit derde onderzoek heb ik hieronder in een tabel opgenomen [4, 6].

Onderzoeksresultaten tweede champix kuur

Hieruit blijkt dat een tweede Champix kuur de stopkans enorm verhoogd. Mensen die 2 Champix kuren gebruiken hebben een stopkans van zo’n 44%. Dit betekent dat 44% van deze groep niet meer heeft gerookt gedurende 52 weken [4, 6].

In de documenten zoals opgenomen onder [4, 6] onderaan in dit artikel kun je meer lezen over de onderzoeken. Ook kun je precies nagaan welke onderzoeken allemaal gedaan zijn.

Wat is de mening van de patiënt

De onderzoeksresultaten tonen aan dat Champix goed werkt. Belangrijk is ook hoe patiënten het gebruik van Champix ervaren.

Uit de onderzoeken blijken een aantal voordelen van de Champix groep ten opzichte van de placebo groep [4, 6]. Zo hebben Champix gebruikers significant:

 1. Minder zin in een sigaret;
 2. Last van de verslavende effecten van roken;
 3. Minder ontwenningsverschijnselen.

Wat kan nog meer helpen om te stoppen?

Over het algemeen geldt dat mensen die gemotiveerd zijn, ondersteuning en advies krijgen een hogere slagingskans hebben.

Champix is geen motivatie middel. Wel is het een medicijn dat het stoppen met roken goed ondersteunt. Dit betekent dat je wel zelf moet nagaan of het met jou motivatie goed zit [4, 6].

Conclusies effectiviteit Champix

Ook voor Champix geldt dat het geen 100% garantie is dat je nooit meer een sigaret zult aanraken. Wel is de kans aanzienlijk dat je stopt met roken doormiddel van Champix. Als je twee Champix kuren volgt is de kans zelfs 44% dat je na een jaar nog steeds gestopt bent met roken. Motivatie is nog steeds enorm belangrijk (lees rand voorwaardelijk) als je wilt stoppen met roken. Ga voor jezelf na of het met jou motivatie goed zit voordat je gaat stoppen [4, 5, 6].  

Belangrijkste wetenschappelijke informatie na marktintroductie

De EMA heeft de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen rondom Champix/Varenicline vastgelegd in een document [5]. Deze Champix review werkt de EMA periodiek bij. Periodiek worden er onderzoeken (reviews) uitgevoerd naar de effectiviteit en veiligheid van Champix. Dit om te waarborgen dat het medicijn ook veilig blijft.

Begin 2018 zijn er door Phizer (producten van Champix) nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd over de bijwerkingen van Champix. Specifiek is onderzoek gedaan naar de bijwerkingen onder jongeren in de puber leeftijd. Op dit moment wordt Champix alleen nog maar voorgeschreven aan rokers van 18 jaar en ouder.

Aangezien Champix een effectief medicijn is om te stoppen met roken is het ook zinvol om te weten wat de effecten op niet volwassenen zijn. De studie laat zien dat de bijwerkingen bij pubers niet veel afwijken van de bijwerkingen die bij volwassenen voorkomen.

De meest recente studie en Champix review die is toegevoegd betreft een veiligheidsstudie die in 2018 is uitgevoerd waaruit geen bijzonderheden blijken [5].

Champix gebruiken

Het Champix gebruik begint al voordat je gaat stoppen roken. Kies een datum waarop je wilt gaan stoppen. Vervolgens start je met het gebruik van Champix een week voor de geplande stopdatum. Dit is nodig zodat Champix de tijd heeft om te gaan werken. Het gebruik van Champix is als volgt:

 • Dag 1 t/m 3 slik je 1x per dag een tablet van 0,5 mg.
 • De dagen 4 t/m 7 slik je 2 maal per dag een tablet van 0,5 mg.
 • Vanaf de 8dag tot aan het einde van de behandeling gebruik je 2 x per dag een tablet van 1 mg.

Een Champix behandeling/kuur duurt 12 weken. Als je klaar bent met de behandeling maar je het idee hebt dat er een terugval op de loer ligt dan kun je ervoor kiezen om nog een kuur te nemen. Overleg met de huisarts is dan wel noodzakelijk. Meestal is een vervolgkuur wel verstandig. Het blijkt namelijk dat een tweede kuur de stopkans verdubbelt tot wel 44% [4, 6]. 

Ben je vergeten om een Champix tablet in te nemen, dan moet je vooral geen dubbele dosis in nemen. Ben je vergeten in te nemen en is het bijna tijd voor een nieuwe dosis dan sla je de vergeten dosis over. Zit er nog een lange tijd tussen het moment dat je erachter komt dat je een dosis vergeten bent en de volgende dosis dan kun je Champix alsnog innemen [3].

Belangrijk is om Champix op vast tijdstippen in te nemen. Dit is beter voor de effectiviteit maar het zorgt er ook voor dat je Champix minder snel vergeet in te nemen [3].

Waarom werkt Champix zo goed?

Het antwoord is simpel: je krijgt minder trek in een sigaret en je hebt minder last van de bijwerkingen. Steek je toch een sigaret op dan merk je dat deze niet meer smaakt [2, 3].

Ook met Champix kopen is de kans van stoppen zeker geen 100%. Champix is een hulpmiddel om het stoppen met roken makkelijker te maken. Je zult het uiteindelijk toch zelf moeten willen. Wil je niet stoppen dan lukt het ook door Champix te kopen niet [1].

In de VS is Champix al aan meer dan 11 miljoen mensen voorgeschreven. Uit studies blijkt dat 44% van de mensen die Champix gebruiken na 9 tot 12 weken gestopt zijn. Dit in tegenstelling tot 18% van de mensen die geen Champix hadden gebruikt [4, 6].

Dit is onlangs bevestigd in The Lancet (medisch vakblad in de UK) op basis van een groot onderzoek. De onderzoekers concludeerden dat Champix gebruik de kans om te stoppen aanzienlijk vergroot. Verder is vastgesteld dat Champix gebruik niet heeft geleid tot ongewenste neuropsychiatrische voorvallen [7].

Voor Champix hoef je niet meer de deur uit om naar de huisarts te gaan. Inmiddels kun je ook veilig via een online doktersconsult Champix toegestuurd krijgen.

Toch is ook Champix geen 100% garantie dat stoppen met roken ook daadwerkelijk gaat lukken. Je zult het zelf moeten doen en het blijkt dat zonder de juiste motivatie stoppen heel lastig wordt. Champix verandert dit niet.

Zorg er dan ook voor dat je goed gemotiveerd aan de kuur gaat beginnen. Stop niet voor een ander maar zorg dat je motivatie van jezelf komt, alleen dan kun je echt stoppen [1].

Een ander stoppen met roken medicijn is Zyban. Deze blijkt in praktijk minder succesvol dan Champix maar kan voor sommige mensen een goed alternatief zijn. In dit artikel over Zyban lees je alle details.

De mogelijke bijwerkingen van Champix

Champix is een veilig product aangezien het een gereguleerd product is. Dit wil zeggen dat Champix voldoet aan de Nederlandse richtlijnen. Geneesmiddelen die in Nederland op de markt komen moeten altijd een vergunning krijgen. Deze vergunning komt van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of van de Europese Commissie [1, 2, 3, 4, 5, 6]Ook voor Champix zijn uitgebreide reviews uitgevoerd.

Deze vergunning is wat betreft Champix afgegeven aan de fabrikant Pfizer in het Verenigde Koninkrijk. Dit betekent dat Pfizer Champix mag produceren en ook in de handel mag brengen. Pfizer heeft kantoren in heel Europa waaronder in Nederland en is altijd bereikbaar voor eventuele vragen [2]. Champix kopen kan dan ook via de huisarts of officieel erkende online drogisterij [1].

Net als andere medicijnen kent ook Champix een aantal bijwerkingen. Daarom is er ook altijd een recept nodig om Champix te krijgen. Dit waarborgt dat een deskundige arts de aanvraag tot gebruik heeft goedgekeurd omdat het gebruik niet bij iedereen gewenst hoeft te zijn.

Wat betreft de bijwerkingen kan gesteld worden dat deze zich vooral in de 1e week voordoen. Bijwerkingen die zich soms voordoen (1 op de 10 gebruikers) zijn:

 • Misselijkheid;
 • Hoofdpijn;
 • Slapeloosheid;
 • Vreemde dromen.

Verder komen maagklachten, droge mond, vermoeidheid en honger gevoel zelden voor. Zelden betekent in dit geval dat zo’n 1 op de 100 gebruikers er last van hebben [6].

Er zijn ook nog bijwerkingen die zeer zelden (1 op de 1000 mensen) voorkomen. Gezien het feit dat deze nauwelijks voorkomen worden deze hier niet verder behandeld [6].

Je leest ze allemaal in de bijsluiter die je voorafgaand aan het Champix kopen online kunt raadplegen [6].

Champix ervaringen

Ervaringen van klanten

De reacties op het gebruik van Champix zijn positief te noemen. In totaal blijkt uit zo’n 450 gebruikerservaringen dat gebruikers erg positief zijn over de werking van Champix. In totaal scoort het product 4,5 ster waarbij 5 sterren de maximale score is [8].

Het blijkt een flinke duw in de rug te zijn die je goed kunt gebruiken om succesvol te stoppen met roken. Het blijkt dat ongeveer 50% van de mensen die Champix gebruiken bij het stoppen ook gestopt zijn na 12 weken. Wil je een terugval voorkomen dan kan een 2e kuur interessant zijn.

Mensen zijn ook positief over het gebruiksgemak van Champix. De tabletten zijn makkelijk in te nemen met een glas water. Bijna niemand ervaart hier problemen mee [8].

Het minst hoog scoort het aspect bijwerkingen met 3,5 sterren. Mensen ervaren vooral in het begin van het Champix gebruik bijwerkingen. Bijwerkingen zijn niet prettig maar nemen meestal na een week al vrij snel af [8].

Champix ervaringen

Als nadelen worden in de Champix reviews vooral de bijwerkingen genoemd. De bijwerkingen treden vaak in het begin van het gebruik op en worden minder na ongeveer 1 week [8].

Ervaringen mijnmedicijn.nl

Op de website mijnmedicijn.nl vind je meer dan 1.000 meningen en reviews over Champix gebruik. Van de meningen geeft 77% aan tevreden te zijn over het medicijn [9].

Het zijn vooral de rokers in de leeftijdscategorie 40 t/m 60 jaar. Ook in de categorie 30 tot 40 jaar vinden we relatief veel Champix gebruikers. Het gaat hier dan ook vaak om rokers die al jarenlang verslaafd zijn aan tabak. Waarschijnlijk zijn het ook mensen die al eerder pogingen hebben gedaan om te stoppen maar waarbij het niet gelukt is [9].

Negatieve punten die hier opvallen zijn wederom de bijwerkingen. Dit viel ook al op te maken uit de ervaringen van klanten. Positieve punten die opvallen zijn dat het een effectief middel is. Het vermindert sterk de drang naar een sigaret [9].

Champix en de vergoeding door de zorgverzekeraar

In Nederland kennen we de basisverzekering. Hierin is alle basiszorg geregeld en zijn vergoedingen voor deze basiszorg afgesproken. In de basisverzekering zijn ook afspraken gemaakt over de vergoeding van stoppen met roken diensten. Denk hierbij aan nicotinevervangers en geneesmiddelen (zoals Champix en Zyban).

Stoppen met roken vergt een aanpassing van gedrag. Daarom vergoeden zorgverzekeraars Champix alleen in combinatie met gedragsmatige begeleiding. Je kunt gebruik maken van een combinatie Champix en begeleiding via de huisarts.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen kun je via de huisarts een stoppen met roken formulier invullen. In dit formulier moet je aangeven [1, 10].

 • Startdatum stoppen met roken programma;
 • Toelichting welke gedragsmatige ondersteuning je precies ontvangt en of dit conform de beleidsregels van de Nza is;
 • Of de zorgverlener werkt conform de zorgmodule stoppen met roken en CBO richtlijn “behandeling tabaksverslaving”;
 • Welk middel je gebruikt en de voorgeschreven hoeveelheid (bijv. Champix);
 • Verklaring dat je goed je best gaat doen om te stoppen met roken;
 • Ondertekening door patiënt;
 • Ondertekening door zorgverlener.

Vergoeding is daarom niet zomaar geregeld. Mocht je voor vergoeding in aanmerking komen dan gaat dit ten koste van het eigen risico. Uiteraard kun je altijd Champix kopen zonder gedragsbegeleiding, je krijgt dan alleen geen vergoeding van de zorgverzekeraar [10].

Alternatief voor de huisarts

Soms zijn er situaties denkbaar dat je geen tijd hebt om langs te huisarts te gaan. Of je vind het onnodig omdat het om een herhaalrecept gaat.

Omdat Champix enkel op recept leverbaar is heb je wel een recept nodig van de huisarts om Champix geleverd te krijgen via de apotheek bij jou in de buurt. Online hoeft dit tegenwoordig niet meer. In dit geval wordt namelijk online door een arts beoordeeld of je in aanmerking komt voor Champix.

Het is daarom belangrijk om de juiste en volledige informatie door te geven in de online Champix aanvraag. Dit zodat de arts een goede beoordeling kan uitvoeren alvorens hij online een recept afgeeft en doorstuurt naar de apotheek.

Veilig online Champix bestellen

Wil je graag Champix online bestellen dan moet je goed opletten. Er zijn veel websites die niet betrouwbaar zijn. Ze beloven je een lage prijs en snelle levering maar na betaling blijf je met lege handen achter. Gelukkig is er ook in Nederland een betrouwbare online kliniek die geheel online Champix levert en wel uiterst betrouwbaar is.

Een professioneel opgezet bedrijf met deskundig personeel in dienst waaronder officieel in de EU geregistreerde artsen. Dit zeggen we niet zomaar maar kun je zelf nalezen op de website van de leverancier namelijk treated.com.

Op het moment van schrijven van dit artikel waren er 106 beoordelingen online. In totaal hebben de mensen een beoordeling van 8,8 op een schaal van 10 gegeven. De weinige mensen die ontevreden zijn geven voornamelijk aan dat ze ontevreden zijn over de werking van medicatie. Aangezien je bij bestelling de originele Champix krijgt zoals deze ook in de apotheek verkrijgbaar is zal de werking hetzelfde zijn.

De website heeft een webcare team die contact met je opneemt mocht je ontevreden zijn.

Champix wordt steeds vaker gebruikt om te stoppen

Uit recent onderzoek blijkt dat artsen steeds vaker medicijnen voorschrijven om te stoppen met roken. Zo werden er tussen 2012 en 2017 ruim 35% meer recepten uitgeschreven. Opvallend is dat artsen varenicline (Champix) maar liefst 45% vaker zijn gaan voorschrijven. Dit blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel. Wat valt er verder op?

Onderzoek inzet medicijnen tegen roken

Hoe zetten huisartsen medicijnen in bij het stoppen met roken? De medicijnautoriteit (CBG) wilde graag antwoord krijgen op deze onderzoeksvraag. Daarom heeft het CBG onderzoeksinstituut Nivel de opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen.

Nivel heeft 315 huisartsenpraktijken onderzocht in de periode van 2012 tot en met 2017. Deze 315 huisartsenpraktijken vertegenwoordigen ruim 1 miljoen patiënten. Op basis van uitgegeven recepten is een analyse gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat er 35% meer recepten voor stoppen met roken medicatie zijn uitgeschreven. Voor Champix geldt dat dit percentage maar liefst 45% bedraagt.

Het blijkt dat patiënten die willen stoppen met roken steeds vaker hulp zoeken bij de huisarts. Huisartsen starten altijd eerst met het advies van gedragsmatige ondersteuning. Indien nodig aangevuld met nicotinevervangers zoals nicotinepleisters.

Als laatste optie geldt dat de huisarts medicatie kan voorschrijven. Omdat medicijnen bijwerkingen kennen geniet dit niet de voorkeur.

Welke stoppen met roken medicatie is er beschikbaar?

In Nederland zijn er twee soorten medicatie beschikbaar als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Het medicijn dat huisartsen het meest voorgeschrijven is Varenicline, beter bekend als Champix. Varenicline is de werkzame stof in Champix. Het tweede medicijn dat huisartsen kunnen voorschrijven is bupropion, beter bekend als Zyban. Bupropion is de werkzame stof in Zyban.

Het blijkt dat Champix een meer gangbaar medicijn is dan Zyban. Zo is Champix voor meer patiënten geschikt. De huisartsen beoordelen eerst de medische situatie alvorens men een recept uitschrijft.

Er is nog een derde medicijn beschikbaar en dat is Nortriptyline. Deze medicatie staat echter niet in officieel geregistreerd bij het CBG als medicijn tegen het roken. Het is echter wel opgenomen in de huisartsen standaard “stoppen met roken”.

Welke patiënten maken welke keuze?

Verder is relevant om te kijken naar wie welke keuze voor hulpmiddelen maakt. De huisartsen maken altijd samen met de patiënt de afweging of en welk hulpmiddel wordt ingezet. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. Denk hierbij aan de medische situatie van de patiënt. Ook de prijs van eerdere stoppen met roken pogingen (ervaringen) spelen een rol.

De onderzoekers zagen dat Varenicline en Bupropion werd voorgeschreven aan een 7-9 jaar jongere populatie ten opzichte van Nortriptyline. Verder lijkt de groep Varenicline gebruikers wat gezonder. Zo hebben ze minder vaak last van:

 • cardiovasculaire aandoeningen
 • diabetes
 • neurpsychiatrische of
 • COPD

Uit het onderzoek blijkt dus dat patiënten die Champix gebruiken relatief jonger en gezonder zijn. Dit in vergelijking met de groep patiënten dat Zyban dan wel Notriptyline kreeg voorgeschreven. Dit lijkt in eerste instantie wel opvallend. Dit vanwege het feit dat er voor Bupropion en Nortriptyline duidelijk zogenaamde contra-indicaties bestaan. Alleen bij overgevoeligheid voor Varenicline wordt gebruik afgeraden. Je zou dan verwachten dat juist deze groep gebruikers gezonder is dan de Champix gebruikers. Wellicht houden enkele recent verschenen klinische studies over het risicoprofiel van Varenicline hiermee verband [1,2]. Daaruit blijkt dat misselijkheid de meest voorkomende bijwerking is. Daarmee zou de drempel om Champix voor te schrijven verder verlaagd kunnen zijn.

Wil je een medicijn gaan gebruiken dan is het altijd verstandig advies van de huisarts in te winnen. Deze kent jou persoonlijke gezondheidssituatie en geschiedenis het beste.

Geconcludeerd kan worden dat huisartsen het gebruik van Champix Varenicline dus voor een relatief grote groep patiënten veilig en geschikt vinden.

Wat betekent dit voor jou?

Roken is een lichamelijke maar vooral ook geestelijke verslaving. Daarom is het belangrijk om het gedragsaspect niet onder belicht te laten als je wilt stoppen. Daarbij kan het enorm helpen om je stoppoging te ondersteunen met Champix. Studies laten zien dat het gebruik van Champix de de stopkans aanzienlijk vergroot.

Het merendeel van de stoppers begint met de Champix startverpakking (2/3). Een ander deel (1/3) begint direct met de dosering uit de onderhoudsfase. Om bijwerkingen zoveel mogelijk te beperken is het advies om met de onderhoudsdosering te starten.

Uiteraard kan het geen kwaad om eerst zelfstandig te proberen om te stoppen met roken. Wellicht is de cold turkey methode wel iets voor jou.

Lukt het niet om te stoppen overweeg dan het gebruik van medicatie. Dit kan in overleg met de huisarts.

Champix kopen online

We bieden je de mogelijkheid om geheel online op een veilige en betrouwbare manier Champix te kopen. Je aanvraag wordt beoordeeld door een erkende arts zodat het geheel volgens de regels gaat en ook verantwoord is.

Feitelijk doorloop je hetzelfde proces als bij de huisarts maar nu geheel online. Daarbij kun je ook gebruik maken van herhaalrecepten. Hiervoor hoef je dus niet elke keer de vragenlijst te beantwoorden. Ook hoef je dus niet vooraf een recept van de huisarts op te sturen.

Via onderstaande knop kun je eenvoudig bestellen. Mocht je vragen hebben dan kun je direct contact opnemen met de vriendelijke klantenservice via telefoonnummer 020-8086078 (bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 uur en 18.00 uur). Ook kun je altijd een email of bericht sturen via de online klantenservice.

Doorgaans wordt de Champix na goedkeuring door de arts al de volgende dag bij je thuis afgeleverd. Doormiddel van track en trace is de bestelling eenvoudig online te volgen. Het Champix bestellen online duurt gemiddeld zo’n 5 minuten. Dit is inclusief het consultatieproces. Mocht je bestelling niet goedgekeurd worden door de arts dan wordt het aankoopbedrag binnen 3 werkdagen teruggestort.

Champix kopen online - zonder recept

 

Bronvermelding en handige informatieve artikelen over Champix – Varenicline.

 1. De NHG standaard M85 stoppen met roken biedt uitgebreide informatie over stoppen met roken inclusief het gebruik/voorschrijven van medicatie zoals Champix Varenicline. De richtlijn wordt door huisartsen gebruikt in hun dagelijkse praktijk. Bekijk deze eerst of er voor jou wellicht nog opties zijn die je nog niet geprobeerd hebt. (https://www.nhg.org)
 2. Het rapport van de European Medicines Agency (EMA) over Champix. Daarin beschrijft het EMA op gedetailleerde wijze op basis waarvan Champix binnen de EU goedgekeurd is als medicijn tegen roken. Ook geven ze aan welke onderzoeken er gedaan zijn naar Champix en hoe veilig gebruik van het medicijn gewaarborgd wordt. (https://www.ema.europa.eu)
 3. Apothekers informatie over het veilig gebruik van Champix Varenicline. Naast veel informatie is het ook mogelijk om online vragen te stellen aan de apotheker (https://www.apotheek.nl/medicijnen/varenicline).
 4. Wetenschappelijke discussie voorafgaand aan de markt introductie van Champix, EMA (https://www.ema.europa.eu/).
 5. Wetenschappelijke ontwikkelingen na de introductie van Champix (https://www.ema.europa.eu/).
 6. Nederlandse beschrijving van de productkenmerken van Champix (https://www.ema.europa.eu/).
 7. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30272-0/fulltext
 8. https://nl.trustpilot.com/review/nl.treated.com
 9. https://www.mijnmedicijn.nl/verslavingsziekten/champix
 10. https://www.rokeninfo.nl/publiek/vergoedingen
 11. https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2020/02/06/rokers-stoppen-steeds-vaker-met-hulp-van-medicijnen-op-recept
 12. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016; published online April 22

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 27 mei 2020.

Geef een reactie

10 comments

 1. henk-jan

  hey, via jullie champix gekocht en heb nu net 2 weken geleden de 2e kuur afgerond. De eerst 2 weken vond ik het wel even wennen en heb ik 1x beetje vreemd gedroomd maar heb gelukkig verder geen last gehad van bijwerkingen. Nu in totaal 26 weken gestopt en gaat nog steeds goed. soms nog wil zin in een peuk maar wordt steeds minder

  • Crista

   nu 11 weken bezig begin was wennen en ook 1x gerookt maar smaakte niet meer…. succes allemaal!!

 2. Joppe76

  Net het startpakket ontvangen ben benieuwt bij heeft ng niks gewerkt

 3. Baantje51

  Ben nu 4 dagen met de kuur bezig maar heb vanochtend een Champix tabblet per ongeluk niet ingenomen, wat moet ik nu doen???

  • admin

   Hoi, Ik lees net je reactie. Hoop dat je er nog wat aan hebt… Kijk even in de bijsluiter daar staat precies in wat je het beste kunt doen. Het is belangrijk in ieder geval geen dubbele dosis in te nemen.

 4. marc

  Jaren geleden Champix gebruikt om te stoppen en dat is toen ook gelukt. Inmiddels (3 jaar later) rook ik weer. Begon weer met roken door af en toe mee te roken en koop nu al weer eigen sigaretten. Het heeft voor mij dus wel gewerkt en heb het destijds via mijn huisarts besteld. Handig dat je nu ook online champix kunt kopen zit er over te denken om toch weer een kuur te doen….

  goed artikel met duidelijke uitleg over champix by the way

 5. maaike

  ik heb een vraagje over Champix gebruik: moet je direct beginnen met Champix innemen op het moment dat je de laatste sigaret gerookt hebt?

  -1
  • admin

   Hey Maaike,

   Je kiest een datum waarop je wilt gaan stoppen met roken. De champix kuur start je vervolgens 7 dagen voor de dag dat je definitief gaat stoppen. Op deze manier kan je lichaam vast wennen aan de Champix en werkt het direct zodra je de laatste sigaret gerookt hebt.
   Succes!

 6. Anoniem

  hoi, zit nu in de 2e week vd kuur. Zeker in begin moest ik wennen en ben halve kilo aangekomen omdat ik al minder ben gaan roken en daarom meer eetlust heb. Ook heb ik af en toe nog wel zin om te roken…. Gelukkig nu sinds zondag volledig gestopt en nog steeds volgehouden :)) neem nu 2 keer daags een champix tablet in
  jon d